டெங்குவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் வருங்கால DNA தடுப்பூசி | INDIA’S FIRST PROSPECTIVE DNA VACCINE AGAINST DENGUE

Rate this post

டிஎன்ஏ தடுப்பூசி ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியில், டெங்குவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் வருங்கால DNA தடுப்பூசி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்பிக்கைக்குரிய முடிவுகளைக் காட்டியுள்ளார்.

டெங்குவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் வருங்கால DNA தடுப்பூசி

 1. பெங்களுருவில் உள்ள தேசிய உயிரியல் அறிவியல் மையத்தில் (NCBS – National Centre for Biological Sciences) 2019 முதல் டெங்குவிற்கான இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒரே டிஎன்ஏ தடுப்பூசி நம்பிக்கைக்குரிய முடிவுகளைக் காட்டியுள்ளது.
  • முன்னதாக, COVID-19 க்கு எதிராக அவசரகால பயன்பாட்டிற்காக உலகின் முதல் டிஎன்ஏ தடுப்பூசி – ZyCoV-D 2021 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
 2. DNA தடுப்பூசி
  • உடலின் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தைத் தூண்டுவதற்கு நோய்க்கிருமியின் (வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியா) ஒரு பகுதியிலிருந்து (அதாவது, வெளிப்புற அல்லது ஸ்பைக்-புரதம்) மரபணு வரிசையின் நகலைப் பயன்படுத்துகிறது.
  • இன்னும் குறிப்பாக, இது “பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ தடுப்பூசி” என்று அழைக்கப்படுகிறது.
  • அதேசமயம், RNA தடுப்பூசி மனிதர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்க மெசஞ்சர் ஆர்.என்.ஏ (mRNR) எனப்படும் இயற்கையான இரசாயனத்தின் நகலைப் பயன்படுத்துகிறது. லிப்பிட் நானோ துகள்களால் mRNR விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
  • டிஎன்ஏ தடுப்பூசி ஆர்என்ஏ தடுப்பூசியை விட நிலையானது.
  • ஆர்என்ஏ தடுப்பூசி போலல்லாமல், டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகள் ஹோஸ்ட் செல் மரபணுவுடன் ஒருங்கிணைக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன.
 3. டிஎன்ஏ தடுப்பூசியின் நன்மைகள்
  • நிலைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு:
   • தடுப்பூசிகள் தொற்றாதவை;
   • வைரஸ் வெக்டர்களிடமிருந்து சாத்தியமான நச்சுத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
  • செயல்திறன் மற்றும் அதிகரிப்பு:
   • தகவமைப்பு நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் நகைச்சுவை மற்றும் செல்லுலார் கைகள் இரண்டையும் தூண்டுகிறது;
   • எதிர் திசையன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் குறைந்தபட்ச ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
  • விரைவான மற்றும் அளவிடக்கூடிய உற்பத்தி:
   • குறைந்த குளிர் சங்கிலி தேவைகள்.
 4. சவால்கள்:
  • மனிதர்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன் குறித்த ஒப்பீட்டளவில் வரையறுக்கப்பட்ட தரவு;
  • அணு எதிர்ப்பு ஆன்டிபாடிகளின் வளர்ச்சியின் ஆபத்து;
  • ஆண்டிபயாடிக் எதிர்ப்பின் தூண்டல்.

DNA தடுப்பூசி வேலைசெய்யும் முறை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023 IB JIO Recruitment 2023: Apply Now