பசுமை சிமென்ட் திட்டம் | Green Cement Scheme

Green Cement

பசுமை சிமென்ட் திட்டம் | Green Cement Scheme

பசுமை சிமென்ட் திட்டம்

தமிழக அரசு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பசுமை சிமென்ட் அறிமுகப்படுத்த திட்டம் செய்துள்ளது.

பசுமை சிமென்ட் (அ) Green Cement என்றால் என்ன?

பச்சை சிமெண்ட் என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தயாரிப்பு ஆகும், இது சிமெண்ட் உற்பத்தியின் கார்பன் தடயத்தைக் (carbon footprint) குறைக்கிறது.

பசுமை சிமென்டில் கிளிங்கர் பங்கு

சிமென்ட் தயாரிப்புக்கான மூலப்பொருள்களின் முக்கியமானதாக விளங்கும்,கிளிங்கர்‘ அளவு இந்த பசுமை சிமென்டில் குறைவாக இருக்கும்.

 1. வழக்கமான சிமென்டில் சராசரியாக,
  • 65 சதவீதம் கிளிங்கர்,
  • 30 சதவீதம் எரிசாம்பல்,
  • ஐந்து சதவீதம் ஜிப்சம் ஆகிய மூலப்பொருட்களின் கலவை இடம்பெறும்.
 2. பசுமை சிமென்டில், கிளிங்கர் அளவு குறைவாக இருக்கும். சராசரியாக,
  • 50 சதவீதம் கிளிங்கர்,
  • 30 சதவீதம் எரிசாம்பல்,
  • 15 சதவீதம் இரும்பு உலை துகள்கள்,
  • 5% ஜிப்சம் ஆகிய கலவை இருக்கும்.

கிளிங்கர் உற்பத்தியில் கார்பன்

 1. சுண்ணாம்புக்கல், நிலக்கரியைப் பயன்படுத்தி, கிளிங்கர் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
 2. கிளிங்கர் உற்பத்தியின் போது, அதிகளவில் கார்பன் வெளியேறுகிறது.
 3. சுற்றுச்சூழல் மாசு அடைவதைத் தடுக்கும் வகையிலான பசுமை சிமென்ட் உற்பத்தி, மிக முக்கிய தேவையாக மாறியுள்ளது.

அரசின் நடவடிக்கை

 1. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ‘கிரீன்‘ எனப்படும் பசுமை சிமென்ட் வகையை அறிமுகம் செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
 2. இந்த சிமென்ட், கான்கிரீட்டுக்கு அதிக வலிமை அளிக்கும்.

பசுமை சிமெண்டின் முக்கியத்துவம்

 1. கார்பன் வெளியேற்றத்தைக் குறைத்தல்
  • பாரம்பரிய சிமென்ட் உற்பத்தியானது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றத்தின் முக்கிய ஆதாரமாகும், இது காலநிலை மாற்றத்திற்கு பங்களிக்கிறது.
  • கிரீன் சிமென்ட் மாற்று பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை
  • குறைவான பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியிடுகின்றன, இது
  • கார்பன் உமிழ்வைக் குறைக்க உதவுகிறது.
 2. இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல்
  • பாரம்பரிய சிமென்ட் உற்பத்திக்கு சுண்ணாம்பு மற்றும் புதைபடிவ எரிபொருட்கள் உட்பட அதிக அளவு இயற்கை வளங்கள் தேவைப்படுகின்றன.
  • பசுமை சிமெண்ட் கழிவு பொருட்கள் அல்லது மாற்று ஆதாரங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படலாம், இந்த வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களின் தேவையை குறைக்கிறது.
 3. கழிவு குறைப்பு
  • பச்சை சிமெண்ட் தயாரிக்க, சாம்பல் மற்றும் கசடு போன்ற பல கழிவு பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். இது
  • குப்பைத் தொட்டிகளுக்கு அனுப்பப்படும் அல்லது எரிக்கப்படும் கழிவுகளின் அளவைக் குறைக்கிறது,
  • இது இடத்தைப் பாதுகாக்கவும் மாசுபாட்டைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
 4. ஆற்றல் நுகர்வு குறைதல்
  • பச்சை சிமெண்ட் உற்பத்திக்கு பொதுவாக பாரம்பரிய சிமெண்ட் உற்பத்தியை விட குறைவான ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.
  • இது ஆற்றல் வளங்களைப் பாதுகாக்கவும், சிமெண்ட் உற்பத்தியின் கார்பன் தடயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
 5. நிலையான வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்
  • பசுமை சிமெண்டின் பயன்பாடு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உற்பத்தி செயல்முறைகள் மற்றும் தயாரிப்புகளை ஆதரிப்பதன் மூலம் நிலையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.
  • நுகர்வோர் மற்றும் வணிகங்கள் நிலைத்தன்மையின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி அதிகம் அறிந்து, சூழல் நட்பு தயாரிப்புகளைத் தேடுவதால், இது பொருளாதார நன்மைகளையும் பெறலாம்.

பசுமை சிமெண்ட் நிலைத்தன்மைக்கு பங்களிக்கும் சில வழிகள்

 1. கார்பன் உமிழ்வைக் குறைத்தல்
  • மாற்றுப் பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பச்சை சிமென்ட் கார்பன் உமிழ்வைக் குறைக்கவும், காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தைத் தணிக்கவும் உதவும்.
  • உலகளாவிய கார்பன் உமிழ்வுகளில் கணிசமான பகுதிக்கு கட்டுமானத் தொழில் பொறுப்பு என்பதால் இது மிகவும் முக்கியமானது.
 2. வட்டப் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்தல்
  • பச்சை சிமென்ட் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருளாக கழிவுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது ஒரு வட்டப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த உதவும்.
 3. இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல்
  • பசுமை சிமெண்ட் உற்பத்தியானது, சுண்ணாம்பு மற்றும் படிம எரிபொருட்கள் போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களின் தேவையை குறைப்பதன் மூலம் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க உதவும்.
  • இது நிலையான வள மேலாண்மையை மேம்படுத்தவும், எதிர்கால சந்ததியினருக்கு இந்த வளங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் உதவும்.
 4. புதுமைகளை ஊக்குவிக்கிறது
  • கட்டுமானப் பொருட்களின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் புதிய வழிகளைத் தேடுவதால், பசுமை சிமெண்டின் வளர்ச்சி ஏற்கனவே கட்டுமானத் துறையில் புதுமைகளைத் தூண்டியுள்ளது.
  • இந்த கண்டுபிடிப்பு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், அவை மிகவும் நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு.
 5. நிலையான கட்டுமான நடைமுறைகளை ஊக்குவித்தல்
  • புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் செயலற்ற வடிவமைப்புக் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வது போன்ற நிலையான கட்டுமான நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கு பச்சை சிமெண்டின் பயன்பாடு உதவும்.
  • கட்டிடங்களின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், நிலையான வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும் இது உதவும்.

தமிழக அரசின் சிமென்ட் நிறுவனம் – TANCEM

 1. தொடக்கம் – 1 ஏப்ரல் 1976
 2. அமைவிடம்
  • விருதுநகர் மாவட்டம், ஆலங்குளத்தில் ஆண்டுக்கு, ஒரு லட்சம் டன் உற்பத்தி திறனிலும்;
  • அரியலுார் மாவட்டத்தில் ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் டன் உற்பத்தி திறனிலும் சிமென்ட் ஆலைகள் உள்ளன.
  • அரியலுாரில், பத்து லட்சம் டன் உற்பத்தி திறனில் நவீன சிமென்ட் ஆலையும் உள்ளது.
 3. சிமென்ட் வகைகள்
  • அரசு‘ மற்றும், ‘வலிமை‘ என்ற பிராண்டுகளில்,
  • வெளிச்சந்தையை விட சற்று குறைந்த விலைக்கு, சிமென்ட் விற்பனையை மேற்கொண்டு வருகிறது.
 4. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த, ‘கிரீன்’ எனப்படும் பசுமை சிமென்ட் விற்பனை யில் இறங்க செய்ய முடிவு செய்துள்ளது.
More Read…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023