மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு (PwD) அதிகாரம் வழங்குவதற்கான முன்முயற்சிகள் என்ன?

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு (PwD) அதிகாரம் வழங்குவதற்கான முன்முயற்சிகள் என்ன?
PwD
 1. ஐ.நா.வின் ஊனமுற்ற நபர்களின் மீதான உரிமைகள்
  • ஐ.நா., 2006 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, PwD உரிமைகளுக்கான மாநாடு (UNCRPD), மாற்றுத்திறனாளிகளை ” நீண்டகால உடல், மன, அறிவுசார் அல்லது உணர்ச்சி குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள், பல்வேறு தடைகளுடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் அவர்களின் முழுமையான மற்றும் பயனுள்ள செயல்களுக்கு இடையூறாக இருப்பவர்கள்” என வரையறுக்கிறது.
  • மற்றவர்களுடன் சமமான அடிப்படையில் சமூகத்தில் பங்கேற்பு.
  • இந்தியா 2007 இல் மாநாட்டை அங்கீகரித்தது.
   • UNCRPD இன் கீழ் உள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றும் நோக்கில் இந்திய பாராளுமன்றம் மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டம், 2016 ஐ இயற்றியது.
 2. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான (PwD) இந்திய முயற்சிகள்
  • அரசியலமைப்பு விதிகள்
   • மாநிலக் கொள்கையின் (DPSP) இயக்கக் கொள்கையின் (DPSP) பிரிவு 41, வேலையின்மை, முதுமை, நோய் மற்றும் இயலாமை போன்றவற்றில் வேலை, கல்வி மற்றும் பொது உதவிக்கான உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான பயனுள்ள ஏற்பாடுகளை அரசு தனது பொருளாதார வரம்பிற்குள் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறது.
   • திறன் மற்றும் வளர்ச்சி.
   • அரசியல் சாசனத்தின் ஏழாவது அட்டவணையின் மாநிலப் பட்டியலில் ஊனமுற்றோர் மற்றும் வேலையில்லாதவர்களின் நிவாரணம்‘ என்ற தலைப்பு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
   • ஊனமுற்றோருக்கான சட்டம்மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைச் சட்டம், 2016
   • மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைச் சட்டம், 2016,
    • மாற்றுத்திறனாளிகள் (சம வாய்ப்புகள், உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் முழுப் பங்கேற்பு) சட்டம், 1995க்குப் பதிலாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
   • குறைபாடுகளின் வகைகள் 7ல் இருந்து 21 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
    • (மனநோய், ஆட்டிசம், ஸ்பெக்ட்ரம் கோளாறு, பெருமூளை வாதம், தசைநார் சிதைவு, நாள்பட்ட நரம்பியல் நிலைகள், பேச்சு மற்றும் மொழி குறைபாடு, தலசீமியா, ஹீமோபிலியா, அரிவாள் உயிரணு நோய் , காது கேளாதோர் உட்பட பல குறைபாடுகள் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
    • குருட்டுத்தன்மை , அமிலத் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பார்கின்சன் நோய் ஆகியவை முந்தைய சட்டத்தில் பெரிதும் புறக்கணிக்கப்பட்டன.
   • ஊனமுற்றோருக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அளவை அரசு வேலைகளில் 3% முதல் 4% ஆகவும், உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் 3% முதல் 5% ஆகவும் உயர்த்துகிறது.
   • 6 வயது முதல் 18 வயது வரையிலான குறைபாடுள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இலவசக் கல்விக்கான உரிமை உண்டு.
   • அணுகக்கூடிய இந்தியா பிரச்சாரம் (PwDs களுக்கான அணுகக்கூடிய சூழலை உருவாக்குதல்)
    • மாற்றுத்திறனாளிகள் சம வாய்ப்புக்கான அணுகலைப் பெறவும் சுதந்திரமாக வாழவும் மற்றும் உள்ளடக்கிய சமூகத்தில் வாழ்வின் அனைத்து அம்சங்களிலும் முழுமையாக பங்கேற்கவும் உதவும் உலகளாவிய அணுகலை அடைவதற்கான தேசிய அளவிலான முதன்மை பிரச்சாரம்.
    • கட்டமைக்கப்பட்ட சூழல், போக்குவரத்து அமைப்பு மற்றும் தகவல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றின் அணுகலை மேம்படுத்துவதை பிரச்சாரம் இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
More Read…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023