ஸ்ரீ ராமலிங்க அடிகள் | Shri Ramalinga Swamy

செய்தியின் பின்னணி : இந்தியா, வள்ளலார் என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ ராமலிங்க அடிகளாரின் 200 வது பிறந்த நாளை அக்டோபர் 5, 2023 அன்று கொண்டாடியது.

Source : PIB

ஸ்ரீ ராமலிங்க அடி

ஸ்ரீ ராமலிங்க அடிகளாரின் முக்கியப் பங்களிப்புகள்

பற்றி:

 1. ஸ்ரீ ராமலிங்க சுவாமிகள் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு முக்கிய தமிழ் கவிஞர் மற்றும் “ஞான சித்தர்கள்” பரம்பரையில் உறுப்பினராக இருந்தார்.
 2. இவர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருதூர் கிராமத்தில் பிறந்தவர்.

சமூக சீர்திருத்தங்களின் பார்வை:

 1. வள்ளலாரின் பார்வை மத, சாதி, சமயத் தடைகளைத் தாண்டி, பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் தெய்வீகத்தை அங்கீகரிக்கிறது.
 2. வள்ளலார் சாதி அமைப்பை கடுமையாக எதிர்த்து, 1865 இல் ‘சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம்‘ தொடங்கினார், பின்னர் ‘சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம்‘ என மறுபெயரிடப்பட்டது.
 3. 1867 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் வடலூரில் ‘சத்ய தர்ம சாலை‘ என்ற இலவச உணவு வசதியை நிறுவி , சாதி வேறுபாடுகள் இல்லாமல் அனைத்து மக்களுக்கும் சேவை செய்தார்.
 4. ஜனவரி, 1872ல், வள்ளலார் வடலூரில் ‘சத்திய ஞான சபை‘ (உண்மை அறிவு மண்டபம்) திறந்தார்.

தத்துவ நம்பிக்கைகள் மற்றும் போதனைகள்:

 1. வள்ளலாரின் முதன்மையான போதனைகளில் ஒன்று “உயிர்களுக்கு சேவை செய்வது விடுதலை/மோட்சத்தின் பாதை.
 2. சுத்த சன்மார்க்கத்தின் கூற்றுப்படி, மனித வாழ்க்கையின் முதன்மையான அம்சங்கள் அன்பாகவும், தொண்டு மற்றும் தெய்வீக நடைமுறையுடன் இணைக்கப்பட்டதாகவும், தூய அறிவை வழிநடத்துவதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
 3. வள்ளலார் மனிதர்களிடம் உள்ள புத்திசாலித்தனம் மாயை (மாயா) புத்திசாலித்தனம் என்றும் துல்லியமான அல்லது இறுதியானதல்ல என்று நம்பினார்.
 4. அவர் “ஜீவ காருண்யம்” (உயிரினங்கள் மீது இரக்கம்) இறுதி நுண்ணறிவின் பாதையாக வலியுறுத்தினார்.
 5. உணவுக்காக விலங்குகளைக் கொல்வதைத் தடை செய்த அவர், ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பதை மிக உயர்ந்த வழிபாடாகக் கருதினார்.
 6. கருணை வடிவில் உள்ள கடவுள் கருணை மற்றும் அறிவின் உருவம் என்றும் அவர் நம்பினார்.
 7. மேலும் , கருணை என்பது கடவுளுக்கான பாதை என்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023