ஆழ்கடல் சுரங்கம் | Deep Sea Mining

Mains : ஆழ்கடல் சுரங்கம் (Deep Sea Mining) மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கவலைகள்.

செய்தியின் காரணம்

 1. சர்வதேச கடற்பரப்பு ஆணையம் (International Seabed Authority (ISA)), சர்வதேச கடற்பரப்பில் ஆழ்கடல் சுரங்கம், பசுமை எரிசக்திக்கு தேவையான கனிமங்கள் (ம) சுரங்கம் உள்ளிட்டவற்றை அனுமதிக்க தயாராகி வருகிறது.
 2. ஆழ்கடல் சுரங்க விதிமுறைகளை மேம்படுத்துவதை மேற்பார்வையிடும் ISAவின் சட்ட மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆணையம், சுரங்க குறியீடு வரைவு பற்றி விவாதிக்க ஜூலை 2023 தொடக்கத்தில் கூடும்.
 3. ISA விதிமுறைகளின் கீழ் சுரங்கம் தோண்டும் பணி 2026ல் ஆரம்பமாகும்.

ஆழ்கடல் சுரங்கம் (Deep Sea Mining).

 1. ஆழ்கடல் சுரங்கமானது கடலின் அடிவாரத்தில் உள்ள கனிமப் படிவுகள் மற்றும் உலோகங்களை அகற்றுவதை உள்ளடக்குகிறது.
 2. இதில் மூன்று வகை சுரங்கங்கள் உள்ளன.
  • கடல் தளத்திலிருந்து செரிவு நிறைந்த பாலிமெட்டாலிக் முடிச்சுகளை எடுத்துக்கொள்வது
  • கடலோர சல்பைட் படிவுகளின் சுரங்கம்
  • பாறையிலிருந்து கோபால்ட் மேலோடுகளை அகற்றுதல்.

இந்த முடிச்சுகள், படிவுகள் மற்றும் மேலோடுகளில் நிக்கல், அரிதான பூமி வளங்கள், கோபால்ட் மற்றும் பல பொருட்கள் உள்ளன,
அவை பேட்டரிகள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலைத் உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பிற பொருட்களுக்கும், செல்போன்கள் மற்றும் கணினிகள் போன்ற அன்றாட தொழில்நுட்பத்திற்கும் தேவைப்படுகின்றன.

நிறுவனங்களும் அரசாங்கங்களும் இவற்றை மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதாரங்களாகக் கருதுகின்றன, இதன் கடலோர இருப்புக்கள் குறைந்து வருவதால் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

ஆழ்கடல் சுரங்கம் தொடர்பான சுற்றுச்சூழல் கவலைகள்

 1. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அமைப்புகளை சேதப்படுத்தும்.
 2. சுரங்கத்தில் ஏற்படும் சேதங்களில் சத்தம், அதிர்வு மற்றும் ஒளி மாசுபாடு,
 3. சுரங்க செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள்கள் மற்றும் பிற இரசாயனங்கள் கசிவுகள்.
 4. பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடற்பாசிகள் போன்ற வடிகட்டி உண்ணும் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
 5. ஆழ்கடல் சுரங்கமானது கடற்பரப்பிற்கு தீங்கு விளைவிப்பதைத் தாண்டி மீன்கள், கடல் பாலூட்டிகள் மற்றும் காலநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவதில் ஆழ்கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் இன்றியமையாத செயல்பாடு ஆகியவற்றின் மீது பரந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
Potential impacts from deep-sea mining: doi.org/10.1073/pnas.2011914117
Amanda Dillon from Drazen et al. 2020

ஆழ்கடல் சுரங்கம் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது

 1. நாடுகள் தங்களுடைய சொந்த கடல் பிரதேசம் மற்றும் பிரத்தியேக பொருளாதார மண்டலங்களை நிர்வகிக்கின்றன,
 2. அதே நேரத்தில் உயர் கடல்கள் மற்றும் சர்வதேச கடல் தளம் ஆகியவை ஐக்கிய நாடுகளின் கடல் சட்டத்தின் (UNCLOS) உடன்படிக்கையால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS).
 3. ஒப்பந்தத்தின் கீழ், கடற்பரப்பு மற்றும் அதன் கனிம வளங்கள் “மனிதகுலத்தின் பொதுவான பாரம்பரியம்” என்று கருதப்படுகின்றன.

சர்வதேச கடற்பகுதி ஆணையம்?

 1. ISA என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் பொது அமைப்பில் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகும்.
 2. இதன் தலைமையகம் ஜமைக்காவின் கிங்ஸ்டனில் அமைந்துள்ளது.
 3. தொடக்கம் 1982. UNCLOS இன் அனைத்து மாநிலக் கட்சிகளும், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் உட்பட 168 உறுப்பினர்களைக் கொண்டது.
 4. UNCLOS ஆல் நிறுவப்பட்ட மூன்று சர்வதேச நிறுவனங்களில் இந்த ஆணையமும் ஒன்றாகும்;

நோக்கம் / குறிக்கோள்:

 1. தேசிய அதிகார வரம்புக்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்பு மற்றும் அடிமண் என மாநாட்டின் மூலம் வரையறுக்கப்பட்ட ‘ஏரியா’வில் ( ‘the Area’) காணப்படும் ஆழமான கடற்பரப்பு கனிமங்களை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் சுரண்டுவதை ஒழுங்குபடுத்துவதே இதன் முதன்மை செயல்பாடு, அதாவது கண்டத்தின் வெளிப்புற எல்லைகளுக்கு அப்பால் அலமாரி.
 2. ‘the Area’ என்பது பூமியில் உள்ள மொத்தக் கடற்பரப்பில் 50%க்கும் மேலான பகுதியாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023