கிராமப்புற வளர்ச்சியில் ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் பங்கு | Role of Jal Jeevan Mission (JJM) in Rural Development

கிராமப்புற வளர்ச்சியில் ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் பங்கு | Role of Jal Jeevan Mission (JJM) in Rural Development

தொடங்கம் : 2019.

இலக்கு : 2024 குள் செயல்பாட்டு வீட்டு குழாய் இணைப்புகள் (FHTC) மூலம் அனைத்து கிராமப்புற குடும்பத்திற்கும் ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு 55 லிட்டர் தண்ணீரை வழங்க வேண்டும்.

அமைச்சகம் : ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது.

நோக்கங்கள்:

1. நடப்பில் உள்ள நீர் வழங்கல் அமைப்புகள் மற்றும் நீர் இணைப்புகள், நீரின் தர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை மற்றும் நிலையான விவசாயம் ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டை உறுதி செய்வது.

2. ஒருங்கிணைந்த பாதுகாக்கப்பட்ட நீரின் பயன்பாட்டை உறுதி செய்கிறது;

3. குடிநீர் ஆதாரத்தை பெருக்குதல், குடிநீர் விநியோக அமைப்பு, சாம்பல் நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் அதன் மறு சுழற்சி.

சிறப்பு அம்சங்கள்:

1. ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஒருங்கிணைந்த தேவை மற்றும் உள்ளூர் நீரின் விநியோக மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்துகிறது.

2. மழைநீர் சேகரிப்பு, நிலத்தடி நீர் உயர்த்துவது மற்றும்

வீட்டுக் கழிவுநீரை மறுசுழற்சி மேலாண்மை போன்ற கட்டாயக் கூறுகளாக நிலைத்த உள்ளூர் உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவது.

3. மற்ற அரசு திட்டங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது.

4. இது தண்ணீருக்கான சமூக அணுகு முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் விரிவான தகவல், கல்வி மற்றும் தகவல்தொடர்பு பணியின் முக்கிய அங்கமாக உள்ளது.

நடைமுறை படுத்துதல்:

1. நீர் (பானி) சமிதிகள் கிராம நீர் வழங்கல் அமைப்புகளைத் திட்டமிடுகின்றன, செயல்படுத்துகின்றன, நிர்வகிக்கின்றன, இயக்குகின்றன மற்றும் பராமரிக்கின்றன.

2. உறுப்பினர்கள் – 10-15 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர், குறைந்தபட்சம் 50% பெண்கள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் சுயஉதவி குழுக்கள், அங்கீகாரம் பெற்ற சமூக மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி ஆசிரியர்கள் போன்றவற்றின் பிற உறுப்பினர்கள்.

3. திட்டம் மற்றும் அங்கீகாரம்

குழுக்கள், கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து கிராம வளங்களையும் ஒன்றிணைத்து, ஒரு முறை கிராம செயல் திட்டத்தைத் தயாரிக்கின்றன. திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன் ஒரு கிராம சபையில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

4. நிதியளிப்பு முறை:

மத்திய அரசுக்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையே நிதிப் பகிர்வு முறையே

1. யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு 100%

2. இமயமலை மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு 90:10,

3. மற்ற மாநிலங்களுக்கு 50:50,

திட்டத்தின் சாதனைகள்

1. 10 ஜூன், 2022 நிலவரப்படி, நாட்டில் சுமார் 9.65 கோடி குடும்பங்கள் (50.38%) குழாய் நீர் இணைப்புகள்.

2. மாநிலங்கள் அளவில், கோவா, தெலுங்கானா மற்றும் ஹரியானா மாநிலத்தின் அனைத்து வீடுகளுக்கும் 100% குழாய் இணைப்பு.

3. புதுச்சேரி, அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள், தாத்ரா & நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் & டையூ போன்ற யூனியன் பிரதேசங்களும் தங்கள் வீடுகளில் 100% குழாய் நீர் இணைப்புகளை வழங்கியுள்ளன.

4. 90 % FHTC (செயல்பாட்டு வீட்டு கழிப்பறை பாதுகாப்பு) கவரேஜ் கொண்ட மாநிலங்கள் (தோராயமான புள்ளிவிவரங்கள் அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ளன) – பஞ்சாப் 99.72 %, குஜராத் 95.91 %, இமாச்சல பிரதேசம் 93.05% மற்றும் பீகார் 92.74%.

5. குறைவான FHTC கவரேஜ் உள்ள மாநிலங்கள் – ராஜஸ்தான் 24.87 %, சத்தீஸ்கர் 23.10 %, ஜார்கண்ட் 20.57% மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் 13.86%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023