SWATI Portal

SWATI Portal | SWATI போர்டல் : “பெண்களுக்கான அறிவியல்-ஒரு தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு (SWATI)” போர்டல் சமீபத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகரால் தொடங்கப்பட்டது.

SOURCE : PIB TAMIL | ENGLISH

SWATI Portal
Sourse : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2004958

SWATI Portal பற்றி

நோக்கம்:

ஒரு விரிவான ஆன்லைன் தளமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, SWATI (Science for Women-A Technology & Innovation) அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம் மற்றும் மருத்துவம் (STEMM) ஆகியவற்றில் இந்திய பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் பங்களிப்பை வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஒற்றை போர்டல்:

SWATI ஆனது STEMM துறைகளில் இந்தியப் பெண்கள் மற்றும் பெண்களைக் குறிக்கும் ஒற்றை ஆன்லைன் போர்ட்டலாக செயல்படுகிறது.

 1. தரவுத்தளம்:
  • இது STEMM இல் பாலின-இடைவெளி சவால்களை எதிர்கொள்ள கொள்கை உருவாக்கத்தில் உதவும் தரவுத்தளத்தை வழங்குகிறது.
 2. ஊடாடும் தளம்:
  • SWATI ஒரு ஊடாடும் தரவுத்தளத்தை வழங்குகிறது,
  • இது இந்தியாவில் ஒரு முன்னோடி முன்முயற்சியாகும்,
  • இது தேசிய தாவர மரபணு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NIPGR), புது தில்லியால் உருவாக்கப்பட்டது.
 3. ஆசிரியர் குழு:
  • இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள், தன்னாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், CSIR, DBT, DST, MHRD, UGC, GATI மற்றும் KIRAN போன்ற முக்கிய அமைச்சகங்களின் ஆசிரிய உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது.

குறிக்கோள்கள்

 1. அளவிடுதல் முயற்சிகள்:
  • கல்வி மற்றும் தொழில்துறையில் உள்ள அனைத்து தொழில் நிலைகள் மற்றும் பாடங்களை உள்ளடக்கிய ஒவ்வொரு இந்தியப் பெண்ணையும் அறிவியலில் (WiS) சேர்க்கும் முயற்சிகளை அதிவேகமாக அதிகரிக்க இந்த போர்டல் முயல்கிறது.
 2. ஆராய்ச்சி வசதி:
  • இந்தியாவில் சமத்துவம், பன்முகத்தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த நம்பகமான மற்றும் புள்ளிவிவர ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க நீண்டகால ஆராய்ச்சியை செயல்படுத்துவதன் மூலம், செயலில் உள்ள தேடுபொறி மற்றும் தேடக்கூடிய தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவதை SWATI நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023